Proiectul de mediu “Omul, Prieten al naturii” s-a incheiat la Cluj Napoca

Asociația Natura Transilvaniei – Custodele Siturilor Natura 2000, ROSCI233 Someşul Rece și ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, în parteneriat cu Asociația Ecouri Verzi, a finalizat  proiectul “Omul, Prieten al naturii”.
Proiectul a avut o durată de 5 luni și a fost finanțat de Fundaţia pentru Parteneriat  și MOL România  prin  programul ”S paţii Verzi” – componenta de finanţare „Arii Naturale Protejate”, program ce urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţilor locale.
 
Obiectivele proiectului sunt:
Implicarea activă a unui număr de minim 50 de copii și 30 de persoane din comunitățile locale în protejarea şi administrarea siturilor Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii şi Someşul Rece, prin activităţi practice în ariile protejate.
Promovarea capitalului natural din cadrul celor două situri Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii şi Someşul Rece în școlile din Cluj Napoca, împrejurimi şi în rândul vizitatorilor, într-o perioadă de 5 luni.
Dezvoltarea de oportunităţi pentru cunoaşterea şi aprecierea naturii de către vizitatori prin amenajarea unui traseu tematic în Situl Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii şi în locuri publice din Cluj-Napoca, într-o perioadă de 2-5 luni.
În cadrul proiectului s-au  realizate:
poteca tematică “Misterele pădurii” amenajată şi semnalizată;
igienizarea unei suprafeţe de 500 ha;
participarea a peste 300 de copii şi tineri la prezentări, activităţi educative şi activităţi practice tip Junior Ranger în ariile protejate;
peste 1000 de participanți la evenimentele publice cu un nivel de informare mai ridicat în ceea ce privește cele două arii protejate;
200 de vizitatori mai bine informaţi cu privire la ecosistemul pădure din Făgetul Clujului- Valea Morii.
Valoare totală a proiectului a fost de 31,644.00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 19,884.00 lei.